Genel Çalışma Koşulları

Lütfen Aşağıdaki Genel Çalışma Koşullarını Dikkatle Okuyun. Bu web sitesi (Web sitesi) Clarios Germany GmbH & Co. KG tarafından sağlanmaktadır ve aşağıdaki Genel Çalışma Koşullarına tabidir. Bu web sitesini ve bu web sitesinde sağlanan diğer uygulamaları kullanarak, bu Genel Çalışma Koşullarını kabul etmiş olursunuz.


General Terms and Conditions of Delivery


Web Sitesi İçeriği

Web sitesinde ticari markalar, hizmet markaları, telif hakkına tabi malzemeler ve Clarios’un ve diğerlerinin sahip olduğu diğer içerikler mevcuttur (içerik). Clarios ve/veya yan kuruluşları, tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Web sitesindeki tüm içeriğin tek sahibidir. Web sitesinde açıkça başka türlü belirtilmediği sürece, kopyalanan ekranlarda görünen herhangi bir logonun, işaretin ya da diğer göstergenin aynen kalması ve yazdırılmış kopyadan silinmemesi koşuluyla, tek tek ekran kopyalarını yazdırabilir ya da web sitesi kapsamında görünen malzemeleri, sadece kendi kişisel kullanımınız veya kayıtlarınız için indirebilirsiniz. Kullanıma ait bu Genel Çalışma Koşulları kapsamında, Clarios’un önceden yazılı iznini almadan İçerik üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, görüntüleyemez, iletemez, adapte edemez veya herhangi başka bir şekilde kullanamazsınız.

Kullanıcı İçeriği

Web sitesine ilettiğiniz ya da Clarios’a sağladığınız veri, metin, dosya, grafik ve diğer malzemeler de dahil tüm bilgiler (Gizlilik İlkelerimize tabi olan kişisel bilgiler dışında) Kullanıcı İçeriği olarak adlandırılır. Kullanıcı İçeriğini bu web sitesine ya da bunun üzerinden ilettiğinizde, bu Kullanıcı İçeriğinin iletiminden, doğruluğundan, bütünlüğünden ve sahipliğinden tamamen sorumlu olduğunuzu ve Clarios’un Kullanıcı İçeriğinin iletiminden sorumlu olmadığını kabul etmiş olursunuz. Kullanıcı İçeriğini Clarios’a ya da başka yerlere iletip, Kullanıcı İçeriğini Web sitesinde ya da bunun üzerinden kullanıma sunduğunuzda, Clarios ve yan kuruluşlarına, Kullanıcı İçeriğini tamamen ya da kısmen kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, çevirme, buradan türevsel çalışmalar oluşturma, dağıtma ve görüntülemeye ve/veya her türlü form, medya ya da teknolojide diğer çalışmalarla birleştirmeye yönelik, telifsiz, dünya genelinde, kalıcı, geri alınamaz, özel olmayan ve tam alt lisans verilebilir bir hak ve kullanma lisansı vermiş ve bu Kullanıcı İçeriğindeki her türlü “manevi haktan” feragat etmeyi kabul etmiş olursunuz. Clarios, Web sitesinde veya bunun üzerinden iletilen veya kullanıma sunulan Kullanıcı İçeriğini izlemez, gözden geçirmez ya da düzenlemez. Ancak, Clarios tamamen kendi takdirine göre, bu Genel Çalışma Koşullarına uygun olmadığına kanaat getirdiği, yasadışı ya da başka şekillerde istenmeyen, uygunsuz ya da doğru olmayan her türlü Kullanıcı İçeriğini tamamen ya da kısmen reddetme, düzenleme ya da kaldırma hakkına sahiptir. Clarios Kullanıcı İçeriğinin düzenlenmesi ya da kaldırılmasına ait hiçbir karardan, kararsızlıktan ya da gecikmeden sorumlu değildir.

Yürütme

Aşağıdaki kapsama giren Kullanıcı İçeriğini Web sitesinde ya da bunun üzerinden hiçbir şekilde iletemezsiniz: (i) herhangi bir taraf ya da kişinin mülkiyet haklarını ihlal eden; (ii) kanunsuz, zararlı, tehditkâr, küfürlü, taciz eden, karalayıcı, müstehcen, aldatıcı, düzmece, seks grafikleri içeren, nefret söylemli ya da başkalarının özel hayatını çiğneyen; (iii) bir bireyi ya da gurubu ırk, etnik köken, cinsiyet, din, cinsel tercih, yaş veya engellilik durumuna bağlı mağdur eden, taciz eden, aşağılayan ya da sindiren; (iv) istenmeyen veya izinsiz reklam, tanıtım malzemesi, “istenmeyen posta”, “zincir mektup” ya da diğer başka türlü tanıtımlar içeren; (v) herhangi bir bilgisayar yazılımını, donanımını veya telekomünikasyon aracını sekteye uğratabilecek, tahrip edebilecek veya işlevlerini kısıtlayabilecek veya benzer zarar verici faaliyetlere katkısı olan yazılım virüsleri ya da diğer bilgisayar kodları, dosyaları veya programları içeren içerikler. Aşağıdakileri yapmamayı da kabul etmiş olursunuz: (i) herhangi bir kişinin ya da kuruluşun kişiliğine bürünmek ya da bir kişiye ya da kuruluşa olan yakınlığını başka şekillerde çarpıtmak ya da saptırmak; (ii) herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kaynağını gizlemek amacıyla Kullanıcı İçeriğinin sahtesini oluşturmak ya da diğer şekillerde üzerinde oynamak; (iii) Web sitesini, sunucularını ya da web sitesine bağlanan ağları sekteye uğratmak ya da bozmak ya da web sitesine bağlı ağların şartlarına veya ilkelerine uymamak; (iv) Web sitesine sızmaya veya yetkisiz giriş yapmaya çalışmak ya da web sitesinin bütünlüğünü tehlikeye atmak; (v) Web Sitesi Kullanıcıları hakkında bilgileri ve diğerlerinin Web Sitesine ilettiği Kullanıcı İçeriğini toplamak ve depolamak veya bu bilgileri Web Sitesinin amacıyla tutarlı olmayacak şekilde kullanmak; (vi) yürürlükteki herhangi bir yerel, eyalete ait, ulusal ya da uluslararası kanunu veya düzenlemeyi ihlal etmek.

Bağlantılı Siteler

Clarios üçüncü tarafların web sitelerine veya uygulamalarına bağlantılar sağlayabilir (Bağlantılı Siteler). Bağlantılı Siteler Clarios tarafından gözden geçirilmez, kontrol edilmez veya incelenmez. Her Bağlantılı Site kendi genel çalışma koşullarına ve gizlilik ilkelerine sahip olabilir ve kullanıcının Bağlantılı Siteyi kullanırken bu koşullara ve ilkelere aşina olması ve bunlara uyması gerekir. Clarios, ne herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya buradaki ilave bağlantıların içeriğinden, kullanılabilirliğinden, ilkelerinden ya da uygulamalarından, ne de Kullanıcıların bu Bağlantılı Sitelere erişiminden sorumlu değildir. Bu bağlantılar Clarios’un Bağlantılı Kaynakları veya diğer firma ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Gizlilik İlkeleri

Bu Genel Çalışma Koşulları ile ilişkili olarak oluşturulan Gizlilik İlkelerimizi okumanızı tavsiye ederiz.

Garanti Reddi

BU WEB SİTESİ, AÇIK YA DA ZIMNİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VE KOŞUL OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VE “TÜM KUSURLARIYLA” SUNULMAKTADIR. ÖNCEKİ HÜKÜM KISITLANMAKSIZIN, CLARIOS AŞAĞIDAKİLERİ KAPSAYAN AMA BUNLARLA SINIRLI KALMAYAN TÜM GARANTİLERİ ÖZELLİKLE REDDEDER: (I) WEB SİTESİNİN VE BURADA YER ALAN İÇERİĞİN KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, UYGUNLUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, GÜNCELLİĞİ VEYA KULLANIŞLILIĞINA YÖNELİK TÜM GARANTİLER; İLE (II) HER TÜRLÜ ZAPTA KARŞI TEMİNAT VE HAK İHLALİ OLMAMASINA İLİŞKİN GARANTİLER VE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ KOŞULLAR VEYA GARANTİLER.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

CLARIOS, ÇALIŞANLARI, YÖNETİCİLERİ, PERSONELİ, ÜST VE YAN KURULUŞLARI, HALEFLERİ VEYA DEVRALANLARI, HİÇBİR KOŞULDA HERHANGİ BİR TARAFA KARŞI ŞUNLARDAN DOLAYI SORUMLU DEĞİLDİR: (I) DOLAYLI, DOLAYSIZ, ÖZEL, CEZAİ, KAZAİ VEYA BAĞLI ZARARLAR (BUNLARIN DAHİL OLMASI AMA SINIRLI OLMAMASI KAYDIYLA İŞ KÂRI KAYBI, İŞ BOZULMASI, PROGRAMLARIN VEYA BİLGİLERİN KAYBI VE BENZERİNE İLİŞKİN HASARLAR) YA DA CLARIOS YA DA ACENTELERİ BU TÜRLÜ ZARARLARA AİT BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE VE FAALİYET ŞEKLİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK, WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ, KULLANIMI, WEB SİTESİNE GÜVENME YA DA KULLANILAMAMASI DURUMUNDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ZARARLAR.

Tazminat

Web Sitesini kullandığınızda, Clarios’u, yan kuruluşlarını, çalışanlarını, yöneticilerini ve personelini herhangi bir şekilde Web Sitesinin tarafınızca kullanımından, bu Genel Çalışma Koşullarını ihlal etmenizden ve Web Sitesine ve bunun üzerinden herhangi bir Kullanıcı İçeriği iletmenizden kaynaklanabilecek her türlü tazminat talebinden, makul avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, sorumluluktan, masraftan, harcamadan tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.

İlgili Kanunlar/Yargı Yetkisi

Bu Web Sitesini Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ofislerimizden işletmekte ve kontrol etmekteyiz. Bu Web Sitesine diğer bölgelerden erişen kişiler bunu kendi inisiyatiflerinde yapmaktadır ve yerel kanunlara uymaktan sorumludur. Bu Genel Çalışma Koşulları ve Web Sitesinin kullanımı için Wisconsin eyaleti kanunları, kanunlar çatışması kuralları hariç tutularak geçerli olacaktır. Bu Web Sitesini kullandığınızda, (i) Web Sitesinin tarafınızca kullanımından veya bununla ilgili herhangi bir şekilde Clarios’dan her türlü hak talebi veya anlaşmazlığın Wisconsin Eyaletinde Milwaukee, Wisconsin’a en yakın yerde bulunan eyalet ya da federal mahkemelerde ele alınmasını; ve (ii) bu gibi her türlü anlaşmazlıkla ilgili Wisconsin Eyaleti mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmiş ve buna izin vermiş olursunuz.

Kullanıma ilişkin Genel Çalışma Koşullarındaki Değişiklikler

Clarios bu Kullanıma ilişkin Genel Çalışma Koşullarını kendi takdirine göre, zaman zaman, fiili bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Tüm değişiklikler Web Sitesinde bu sayfada görünür. Bu Kullanıma ilişkin Genel Çalışma Koşullarındaki değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmeniz tavsiye edilir. Bu Kullanıma ilişkin Genel Çalışma Koşullarında yapılan değişiklikleri takiben bu Web Sitesini kullandığınızda, bu değişikliklerin bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz.

VARTA® Akü Bulucu


Siz de bir profesyonel misiniz? VARTA Partner Portal.

VARTA® Bayi Bulucu

Diğer Bayileri Bul